Adresa

Zymestic Solutions, s.r.o.
Ružinovská 44
821 03  Bratislava

Fakturačná adresa

Zymestic Solutions, s.r.o.
Ružinovská 44
821 03  Bratislava

Základné informácie

IČO: 444 20 641
DIČ: 2022691594
IČ DPH: SK2022691594
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0633050438/0900
IBAN: SK10 0900 0000 0006 3305 0438
BIC (SWIFT): GIBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel:Sro, vložka č.: 54792/B